Usługi reprograficzne

Usługi reprograficzne

Wydruki i kserokopie wykonujemy na ploterach firmy KIP i Canon, wyspecjalizowanych do kopiowania i druku projektów architektonicznych i inżynierskich do szerokości 44” (1067mm). Drukujemy z programów CAD (wyłącznie druk bez możliwości edycji), Corel do X6 włącznie, pakiet MS Office, oraz z plików .bmp, .jpg, .tiff, .plt, .pdf, .eps ...

Wydruki map, planów, projektów technicznych, rysunków architektonicznych, materiałów projektowych, rysunków technicznych na papierze, kalce lub folii powyżej formatu A3 (297mmx420mm) nazywamy potocznie wydrukiem wielkoformatowym technicznym.

Materiały, na jakich możemy wykonać taki wydruk wielkoformatowy, to głównie papier i kalka, ale mogą to być również inne podłoża takie jak folia samoprzylepna, folia kreślarska, płótno, baner itp. W trakcie procesu drukowania wielkoformatowego możemy dokonywać wielu dodatkowych czynności, które umożliwią nam między innymi zmniejszenie lub powiększenie wydruku wielkoformatowego, dopasowanie do wielkości arkusza, wykonanie w skali, zrobienie lustrzanego odbicia, uzyskanie negatywu, eliminację tła oraz wiele innych.

Wydrukowane rysunki wielkoformatowe można dociąć, a także poskładać do wpięcia w dokumentację techniczną lub projektową.

Wykonane u nas wydruki wielkoformatowe składamy, kompletujemy, wpinamy w teczki lub segregatory tak, aby uzyskać gotową do pracy dokumentację techniczną

Podczas skanowania obraz w postaci materialnej (tj. wydrukowany na jakimkolwiek nośniku fizycznym typu papier, folia, materiał, fotografia) zamieniamy w obraz cyfrowy (elektroniczny) i zapisujemy go na nośniku do przenoszenia danych cyfrowych (komputerowych). Skanowanie wykonujemy na:

  • Skanerach płaskich – Wielkość rozpoznawanego oryginału nie może być większa od formatu A3 (297x420mm), zaś oryginały skanowane mogą mieć postać książek, folderów i innych przedmiotów, których waga nie przekracza 5 kg.
  • Skanerze szczelinowym wielkoformatowym – Wielkość rozpoznawanego oryginału – szerokość do 914 mm, długość do 5m. Oryginał w trakcie procesu skanowania przechodzi (przesuwa się) przez wąską szczelinę i nie powinien być zniszczony (podarty) ani pobrudzony klejem, nie powinien pozostawiać zabrudzeń (np. szkice węglem, taśmy klejące). Oryginały grube powyżej 1-2 mm nie mogą być zmienione powierzchniowo (wypaczone).
  • Skanerze automatycznym – Wielkość rozpoznawanego oryginału do formatu A3. Oryginały powinny być w postaci luźnych kartek (niezszyte, niesklejone, niezniszczone). Zaletą tego skanera jest bardzo duża szybkość skanowania (50 stron A4 na minutę).

Skanowane obrazy zapisywane są jako bitmapy w postaci cyfrowej do plików z rozszerzeniami *.tif, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.pdf.