Przygotowanie projektu

Przygotowanie projektu

Tylko wykonanie plików według poniższych wytycznych gwarantuje że efekt końcowy będzie zgodny z tym co zawierają pliki do druku.

 • prawidłowe pliki powinny być w formie "zamkniętej" PDF, TIFF, JPG
 • przyjmujemy również pliki otwarte  CorelDraw do wersji X6 (czcionki zamienione w krzywe wszystkie efekty spłaszczone)
 • tylko kolory CMYK, bez kolorów spotowych, prosimy nie stosować przestrzeni barw RGB
 • wielkość i rozdzielczość prosimy stosować zgodnie z opisem danego produktu (od 25 do 300 dpi)
 • jeżeli nie są Państwo pewni czy pliki są prawidłowo przygotowane do druku to przed złożeniem zamówienia można wysłać je do sprawdzenia na adres: dtp@expert.fm
 • podstawową weryfikację plików oferuje nasz system Web 2 Print
 • każdą stronę należy zapisać w oddzielnych plikach np: wzor-1.jpg i wzor-2.jpg (dot. plików tiff i jpg)
 • nie wolno rysować żadnych linii pomocniczych (cięcia, zginania itp)
 • strona tylna powstaje zawsze przez obrót według prawej krawędzi pionowej.

Uwaga nie sprawdzamy plików pod względem ich merytorycznej zawartości.

Przed złożeniem zamówienia klient powinien sprawdzić dane teleadresowe, numery telefonów, ewentualne błędy ortograficzne i interpunkcyjne itp.

Przygotowanie dla druku cyfrowego i offsetowego

Pliki TIFF

 • format pliku w skali 1:1
 • kolory CMYK tryb 8-bitów
 • projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, czcionek, kanałów alfa czy kolorów spotowych.
 • kolor czarny C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%
 • suma nafarbień nie może przekraczać 280%
 • prosimy ni używać kolmpresii LZW (przed wysłanie dużych plików można je spoakować zip)
 • każda strona w oddzielnym pliku
 • dla produktów wielostronicowych nazwa pliku zgodna z numeracją stron produktu

Pliki JPG

 • format pliku w skali 1:1
 • kolory CMYK
 • kolor czarny C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%
 • suma nafarbień nie może przekraczać 280%
 • nalezy używać jak najmniejszej kompresji (zachowywać najwyższą jakość)
 • Nazwa pliku zgodna z numeracją stron produktu

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PDF: 

 • standard plików musi być zgodny z ISO PDF/X-3:2002
 • PDF wersja 1.3 zgodną z Acrobat 4.0
 • wszystkie kolorowe bitmapy i profile barwne muszą być osadzone.
 • plik może zawierać tylko elementy do druku (bez komentarzy, pól formularzy itp)
 • dozwolone tylko kolory CMYK i szarości.
 • kolor czarny C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%
 • suma nafarbień nie może przekraczać 280%
 • Proszę nie eksportowa plikw PDF z programu Adobe Photoshop. Z Photoshopa proszę zapisywać zawsze jako jpg albo tiff
 • Zalecamy przed publikowaniem projektu do PDF zamienienie wszystkich czcionek na krzywe a nie osadzanie ich.

Przygotowanie dla druku cyfrowego Wielkoformatowego

 • Format pliku - TIFF, pdf, ewentualnie JPEG (jeśli nie ma innej możliwości) bez masek, warstw, ścieżek (pliki spłaszczone)
 • Wielkość - 1:1 (bez nadlewek, spadów itp)
 • tryb kolorystyczny CMYK; 
 • aby zwiększyć głębię czerni, kolor czarny powinien być utworzony jako składowy: C: 30%, M: 30%, Y: 30%, K: 100%; 
 • Rozdzielczość dpi - standardowo do wydruków w jakości foto - 150dpi-200dpi przy dużych powierzchniach wydruków wystarcza ok 90dpi, jeśli plik jest poprawnie przygotowany, to nawet z 72dpi uzyskujemy satysfakcjonującą jakość foto !
 • Dla dużych prac rozdzielczość w zależności od wielkości pracy, proszę przygotować ją wg wzoru DPI= 25000/a+b, gdzie a i b są długością i szerokością wydruku w cm, Dpi - rozdzielczością pliku; jednocześnie prosimy nie tworzyc plików z rozdzielczością większą niż 300 DPI
 • litery prosimy przekształcić na krzywe! 
 • kolorystyka wydruku nie podlega reklamacji jeśli nie dostarczono wydruku próbnego;

Rozdzielczość pliku, nie ma nic wspólnego z rozdzielczością druku, w standardzie drukujemy 720dpi/720dpi jest to jakość w pełni fotorealistyczna. Do druku map oraz wydruków bardzo szczegółowych wykorzystujemy rozdzielczość 1440dpi/1440dpi.

 

Przygotowanie plików do grawerowanie i cięcia laserowego

Druk na PVC

Lakier Wybiórczy UV

Druk na papierach barwionych w masie

Hotstmping